ประกาศเรือนจำ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามาถทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่องเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยา

2558-08-18 15-12-02_0115

 2558-08-17 17-03-16_0112

    2558-08-17 17-03-51_0113

Share Button

ประกาศเรือนจำจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยา

 

 

2558-08-17-09-49-59_010312558-08-17 09-51-01_0104

2558-08-17 09-52-25_0105

2558-08-17 09-53-03_0106

Share Button

ประกาศเรือนจำจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยา

2558-07-28 14-42-17_0090

2558-07-28 14-43-00_0091

2558-07-28 14-43-37_0092

2558-07-28 14-44-21_0093

2558-07-28 14-45-02_0094

2558-07-28 14-45-50_0095

Share Button

ด้วยวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. นายชัยดิฐ ลิมปิสวัสดิ์ ผู้ปัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ประธานยุติธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมขับเคลื่อนกองทุนยุติธรรมจังหวัดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

    10400  10403

10399 10381

Share Button

วันนี้ 08.00 น. เรือนจำจังหวัดพะเยา รวมแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และฟังคำชี้แจงประจำวันตามปกติเรื่องระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ การจัดเตรียมการดำเนินการทางด้านต่างๆ ของเรือนจำ ฯ

S__24936451 S__24936452 S__24936457 S__24936458

Share Button