ท่านชาญณรงค์ ชาญลิขิต รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา บวงสวงเจ้าพ่อเจตคุปต์หน้าเรือนจำจังหวัดพะเยาเนื่องในโอกาสวันรับตำแหน่ง

IMG_5443 IMG_5467 IMG_5468 IMG_5472

Share Button

ประกาศเรือนจำจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยา

2558-09-14 10-29-54_0151 2558-09-14 10-30-26_0152

Share Button

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เรือนจำจังหวัดพะเยา

2558-08-30 17-59-29_0148 2558-08-30 18-00-37_0149 2558-08-30 18-02-55_0151

Share Button

ประกาศเรือนจำ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามาถทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่องเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยา

2558-08-18 15-12-02_0115

 2558-08-17 17-03-16_0112

    2558-08-17 17-03-51_0113

Share Button

ประกาศเรือนจำจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยา

 

 

2558-08-17-09-49-59_010312558-08-17 09-51-01_0104

2558-08-17 09-52-25_0105

2558-08-17 09-53-03_0106

Share Button