โครงการ “คืนความสุขให้ประชาชน สานสัมพันธ์วันพบญาติใกล้ชิด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557” ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา

เรือนจำจังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการ “โครงการคืนความสุขให้ประชาชน สานสัมพันธ์ วันพบญาติใกล้ชิด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557” เป็นการสงเคราะห์ตอบแทนคุณความดีให้กับผู้ต้องขังมีโอกาสพบแม่ ได้อยู่รวมกับแม่อย่างใกล้ชิด ในวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน พร้อมส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมฯ

 

IMG_9210

IMG_9177

IMG_9276

IMG_9285

IMG_9279

 

Share Button

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ณ วัดเทพนิมิต

S__4022284

S__4022279

S__4022280

S__4022282

S__4022283

 

Share Button

ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยา

2557-08-14 10-25-38_0013

Share Button

เรือนจำจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมเวทีปรองดองสมานฉันท์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 เรือนจำจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมเวทีปรองดองสมานฉันท์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗โดยมีเรืออากาศตรีสุวิชา แก้วมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติมาเป็นประธานพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน

รูปภาพ2

Share Button

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด

เรือนจำจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  โดยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ที่สนามจอดรถ ศาลากลางจังหวัดพะเยา และ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายไพฑูรย์  อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) การจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ และนำเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขังของเรือนจำ กล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด และการแสดงของสมาชิกชุมชนบำบัด สมาชิก ทู บี นัมเบอร์วัน . ณ บริเวณโรงเลี้ยงอาหาร

IMG_7111

IMG_7070

IMG_7012

Share Button