เรือนจำจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมเวทีปรองดองสมานฉันท์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 เรือนจำจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมเวทีปรองดองสมานฉันท์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗โดยมีเรืออากาศตรีสุวิชา แก้วมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติมาเป็นประธานพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน

รูปภาพ2

Share Button

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด

เรือนจำจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  โดยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ที่สนามจอดรถ ศาลากลางจังหวัดพะเยา และ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายไพฑูรย์  อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) การจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ และนำเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขังของเรือนจำ กล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด และการแสดงของสมาชิกชุมชนบำบัด สมาชิก ทู บี นัมเบอร์วัน . ณ บริเวณโรงเลี้ยงอาหาร

IMG_7111

IMG_7070

IMG_7012

Share Button

เยาวชนในโครงการต้นกล้าคุณธรรมฯ รุ่น ๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ ศึกษาดูงาน

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา 09.30 เยาวชนในโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด รุ่น ๓ จำนวน ๑๐๒ คน จากโรงเรียนเทศบาล ๒  เข้าศึกษาดูงานภายในเรือนจำ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชน เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณค่าของสังคม ภายใต้หัวข้อ “การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทัณฑสถาน” และรับฟังบรรยายจากคณะวิทยากรของเรือนจำ

DSCN9878

DSCN9896

 

Share Button

การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่เรือนจำ

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ท่านผู้บัญชาการเรือนจำ นำ เจ้าหน้าที่เรือนจำ ตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยา ทั้งหมด   63   คน ณ อาคารส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ ตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของเรือนจำ ผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใด

DSCF0065

DSCF0062

Share Button

สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำ

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๕.๓๐ น.  เจ้าหน้าที่ทหารจากจังหวัดทหารบกพะเยา  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา กองร้อยอาสารักษาดินแดน และเรือนจำจังหวัดพะเยา รวม ๑๘๐ นาย ได้สนธิกำลัง Re x-ray จู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดพะเยา ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้ง การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเรือนจำ โดยมี ร.อ.สุวิชชา  แก้วมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการปล่อยแถว  ผลการตรวจค้น ไม่พบยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือ แต่อย่างใด

IMG_6729

IMG_6745

Share Button