เรือนจำจังหวัดพะเยาได้จัดทำโครงการอบรมศิลปะการทำบายศรี ให้กับผู้ต้องขังหญิง

เรือนจำจังหวัดพะเยาได้จัดทำโครงการอบรมศิลปะการทำบายศรี ให้กับผู้ต้องขังหญิง โดยมีท่านชัยดิฐ  ลิมปิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ให้การสนับสนุนเพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังสามารถนำศิลปะการทำบายศรีไปใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ โดยได้เริ่มอบรมตามโครงการตั้งแต่ วันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

DSC09435_resize

Share Button

เรือนจำจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการปรับสถาพภูมิทัศน์หน้าเรือนจำจังหวัดพะเยา

เรือนจำจังหวัดพะเยา นำโดย นายชัยดิฐ ลิมปิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา

ได้ดำเนินการปรับสถาพภูมิทัศน์หน้าเรือนจำจังหวัดพะเยา

IMG_1081

IMG_1085

IMG_1087

IMG_1086

Share Button

นายชัยดิฐ ลิมปิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 น.

IMG_0553

IMG_0556 IMG_0564

IMG_0625

 

Share Button

เรือนจำจังหวัดพะเยาเปิดขายสินค้าราคาถูก วันที่ 13-15 ตุลาคม

SAM_1326

SAM_1322

SAM_1324

Share Button

นายชัยดิฐ ลิมปิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา

นายชัยดิฐ ลิมปิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา  ร่วมงานกาแฟยามเช้าจังหวัดพะเยา และการแนะนำหัวหน้าส่งนราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่

โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 ตค 57 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา

3397

3411

3398

Share Button