ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์คัดเลือกเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพะเยา

2557-12-15 12-26-16_0008

Share Button

ข้าราชการเรือนจำจังหวัดพะเยาร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้าราชการเรือนจำจังหวัดพะเยาร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช

IMG_1201 IMG_1206 IMG_1218

Share Button

เรือนจำจังหวัดพะเยาเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรือนจำจังหวัดพะเยา เชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องใน วโรกาส 5 ธันวามหาราช

ลงนามถวายพระพร

Share Button

ประกาศเรือนจำจังหวัดพะเยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ

2557-12-02 09-47-06_0002 2557-12-02 09-49-41_0004 2557-12-02 09-50-59_0005

Share Button

เรือนจำจังหวัดพะเยาได้จัดทำโครงการอบรมศิลปะการทำบายศรี ให้กับผู้ต้องขังหญิง

เรือนจำจังหวัดพะเยาได้จัดทำโครงการอบรมศิลปะการทำบายศรี ให้กับผู้ต้องขังหญิง โดยมีท่านชัยดิฐ  ลิมปิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ให้การสนับสนุนเพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังสามารถนำศิลปะการทำบายศรีไปใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ โดยได้เริ่มอบรมตามโครงการตั้งแต่ วันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

DSC09435_resize

Share Button