ประกาศเรือนจำจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยา

2558-07-28 14-42-17_0090

2558-07-28 14-43-00_0091

2558-07-28 14-43-37_0092

2558-07-28 14-44-21_0093

2558-07-28 14-45-02_0094

2558-07-28 14-45-50_0095

Share Button

ด้วยวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. นายชัยดิฐ ลิมปิสวัสดิ์ ผู้ปัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ประธานยุติธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมขับเคลื่อนกองทุนยุติธรรมจังหวัดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

    10400  10403

10399 10381

Share Button

วันนี้ 08.00 น. เรือนจำจังหวัดพะเยา รวมแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และฟังคำชี้แจงประจำวันตามปกติเรื่องระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ การจัดเตรียมการดำเนินการทางด้านต่างๆ ของเรือนจำ ฯ

S__24936451 S__24936452 S__24936457 S__24936458

Share Button

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

2558-03-30 11-48-02_0053

Share Button

รายงานผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2558-03-23 12-12-03_0052

Share Button