บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

2558-03-30 11-48-02_0053

Share Button

รายงานผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2558-03-23 12-12-03_0052

Share Button

ประกาศรับสมัคบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

2558-03-10 10-16-08_0048

2558-03-10 10-16-50_0049

2558-03-10 10-18-04_0050

Share Button

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือเพื่อเป็นพนักงานขับรถยนต์ในเรือนจำจังหวัดพะเยา

2558-02-27 09-30-27_0046

Share Button

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานขับรถยนต์ในเรือนจำจังหวัดพะเยา

2558-02-19 13-36-46_0046

Share Button