วันนี้ 08.00 น. เรือนจำจังหวัดพะเยา รวมแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และฟังคำชี้แจงประจำวันตามปกติเรื่องระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ การจัดเตรียมการดำเนินการทางด้านต่างๆ ของเรือนจำ ฯ

S__24936451 S__24936452 S__24936457 S__24936458

Share Button

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

2558-03-30 11-48-02_0053

Share Button

รายงานผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2558-03-23 12-12-03_0052

Share Button

ประกาศรับสมัคบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

2558-03-10 10-16-08_0048

2558-03-10 10-16-50_0049

2558-03-10 10-18-04_0050

Share Button

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือเพื่อเป็นพนักงานขับรถยนต์ในเรือนจำจังหวัดพะเยา

2558-02-27 09-30-27_0046

Share Button