นายชัยดิฐ ลิมปิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 น.

IMG_0553

IMG_0556 IMG_0564

IMG_0625

 

Share Button

เรือนจำจังหวัดพะเยาเปิดขายสินค้าราคาถูก วันที่ 13-15 ตุลาคม

SAM_1326

SAM_1322

SAM_1324

Share Button

นายชัยดิฐ ลิมปิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา

นายชัยดิฐ ลิมปิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา  ร่วมงานกาแฟยามเช้าจังหวัดพะเยา และการแนะนำหัวหน้าส่งนราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่

โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 ตค 57 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา

3397

3411

3398

Share Button

เรืนอจำจังหวัดพะเยา ส่งผู้ต้องขังช่วยผู้ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วันที่ 3 กันยายน 2557

ช่วยผู้ประสพภัยน้ำถ้วมอำเภอดอกคำใต้1

ช่วยผู้ประสพภัยน้ำถ้วมอำเภอดอกคำใต้     ช่วยผู้ประสพภัยน้ำถ้วมอำเภอดอกคำใต้2

 

ช่วยผู้ประสพภัยน้ำถ้วมอำเภอดอกคำใต้3

Share Button

โครงการ “คืนความสุขให้ประชาชน สานสัมพันธ์วันพบญาติใกล้ชิด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557” ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา

เรือนจำจังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการ “โครงการคืนความสุขให้ประชาชน สานสัมพันธ์ วันพบญาติใกล้ชิด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557” เป็นการสงเคราะห์ตอบแทนคุณความดีให้กับผู้ต้องขังมีโอกาสพบแม่ ได้อยู่รวมกับแม่อย่างใกล้ชิด ในวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน พร้อมส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมฯ

 

IMG_9210

IMG_9177

IMG_9276

IMG_9285

IMG_9279

 

Share Button