รายงานตรวจค้นจู่โจมเรือนจำจังหวัดพะเยา

Share Button

เรืนอจำจังหวัดพะเยา ส่งผู้ต้องขังช่วยผู้ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วันที่ 3 กันยายน 2557

ช่วยผู้ประสพภัยน้ำถ้วมอำเภอดอกคำใต้1

ช่วยผู้ประสพภัยน้ำถ้วมอำเภอดอกคำใต้     ช่วยผู้ประสพภัยน้ำถ้วมอำเภอดอกคำใต้2

 

ช่วยผู้ประสพภัยน้ำถ้วมอำเภอดอกคำใต้3

Share Button

โครงการ “คืนความสุขให้ประชาชน สานสัมพันธ์วันพบญาติใกล้ชิด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557” ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา

เรือนจำจังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการ “โครงการคืนความสุขให้ประชาชน สานสัมพันธ์ วันพบญาติใกล้ชิด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557” เป็นการสงเคราะห์ตอบแทนคุณความดีให้กับผู้ต้องขังมีโอกาสพบแม่ ได้อยู่รวมกับแม่อย่างใกล้ชิด ในวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน พร้อมส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมฯ

 

IMG_9210

IMG_9177

IMG_9276

IMG_9285

IMG_9279

 

Share Button

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ณ วัดเทพนิมิต

S__4022284

S__4022279

S__4022280

S__4022282

S__4022283

 

Share Button

ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยา

2557-08-14 10-25-38_0013

Share Button