นายชูชาต กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ครอบครัวสัมพันธ์วันปี๋ใหม่เมือง”

นายชูชาต กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการ “ครอบครัวสัมพันธ์วันปี๋ใหม่เมือง”

วันที่ 8 เมษายน 2557DSCN0101DSCN0095 DSCN0109 DSCN0121 DSCN0132 DSCN0049 IMG_1592 IMG_1591

Share Button

เรือนจำจังหวัดพะเยาสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นจู่โจมในเรือนจำ

เรือนจำจังหวัดพะเยาสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นจู่โจมภายในเรือนจำเพื่อป้องกันและ

ปราบปรามสิ่งของผิดกฏหมาย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

IMGP8746

Share Button

ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพะเยา

ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพะเยา

ซุ้มหม้อน้ำ  โต๊ะทำงานใหญ่ ชุดอาหาร 12 ที่นั่ง

เรือนจำจังหวัดพะเยามีผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา  โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ หาได้ในท้องถิ่น

และนำมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยงานที่ขึ้นชื่อด้านคุณภาพและฝีมือการผลิตอันดับประเทศ รายละเอียดสินค้าสามารถโทรสอบถาม
ได้ที่หมายเลข 054887242 ต่อ 16 หรือ 13 หรือฝ่ายฝึกวิชาชีพ  เรือนจำจังหวัดพะเยา หรือติดต่อผ่าน เฟสบุ๊ค เรือนจำจังหวัดพะเยา

Share Button

เรือนจำจังหวัดพะเยาจัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์พบกันระหว่างคู่คดี

เรือนจำจังหวัดพะเยาจัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์พบกันระหว่างคู่คดี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

เมื่อวันที่่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รูปภาพ5

Share Button

คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากเข้าศึกษาดูงานเรือนจำจังหวัดพะเยา

คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากเข้าศึกษาดูงานเรือนจำ

จังหวัดพะเยา ตามโครงการลูกเสือไทยต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

IMG_5491

Share Button