ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยเมตตา มุ่งพัฒนาสู่สากล

เมนูหลัก
 
    แนะนำเรือนจำกลางระยอง
     ทำเนียบผู้บริหาร
     โครงสร้างองค์กร
     ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง
     ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
     ฝ่ายทัณฑปฏิบัต           
     ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง
     ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขัง            
     ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
     ฝ่ายบริหารทั่วไป
     เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว
      แผนที่ตั้งเรือนจำกลางระยอง
     ระเบียบการเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง
     ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวหนังสือพิมพ์                  
     ไทยรัฐ
     เดลินิวส์
     คมชัดลึก

กรมราชทัณฑ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์

ระเบียบข้อบังคับ
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วย การปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 1)
ระเบียบกรมราชทัณฑ์  ว่าด้วย การปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ กักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน สารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ พัสดุ พ.ศ.2535
 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฎิบัติหน้าที่เวรยามรักษากาณ์กลางคืน และกลางวันในวันหยุดราชการ ของเรือนจำกลางหรือทัณฑสถาน พ.ศ.2525
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2551
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการรับจ่ายเงินฝากผู้ต้องขังในเรือนจำ พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550

ห้องสมุดกฎหมายกรมราชทัณฑ  

สรุปข้อสั่งการ  

เยี่ยมกรณีิพิเศษ 2555

 

 


111 หมู่ 9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โทรศัพท์ 038 637759 - 60

กิจกรรมภายในเรือนจำกลางระยอง

ประกาศรับสมัคร

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

ประกาศ รับสมัคร
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 นายวิชิต         ชาตไพสิฐ ผอ.กอ.รมน.ระยอง และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้สั่งการให้นาวาเอก สุธรรม อยู่ดี รอง ผอ.กอ.รมน. นายธาตรี  นามะสนธิ ปลัดจังหวัดระยอง เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจค้นจู่โจมเรือนจำกลางระยอง โดยประสานทางลับกับนายธนัช  หริการบัญชร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง ผลการตรวจค้นพบแต่เพียงมีดสั้น-ปอกผลไม้ประดิษฐ์ขนาดเล็ก จำนวน 69 อัน ที่ช๊อต ประดิษฐ์ 7 ชุด ไพ่ 26 สำรับ และผลไม้หมักดองทำให้เกิดแอลกอฮอล์ แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (เพศหญิง) เรือนจำกลางระยอง

ข้าราชการเรือนจำกลางระยองและครอบครัว เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

นายธนัช  หริการบัญชร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง พร้อมด้วย ข้าราชการ

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๕๕

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 55 (นายธนัช   หริการบัญชร ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง-ระยอง) พร้อมด้วย ปปส.,D.S.I. หัวหน้าสายสืบจังหวัดระยอง และทหารมณฑลทหารบกที่ 14 พร้อมสุนัข ทำการสนธิกำลังจู่โจม ตรวจค้น พื้นที่เป้าหมาย ภายในเรือนจำกลางระยอง ( ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของต้องห้ามใดๆ)

นายธนัช   หริการบัญชร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง พร้อมด้วย

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน            เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕                     ณ เรือนจำกลางระยอง    วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ข้าราชการ เรือนจำกลางระยอง ดำเนินการ เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์กรมราชทัณฑ์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โครงการสุขภาพปากและฟันดี พาชีวีมีสุข

เรือนจำกลางระยอง ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านค่าย วันที่ 8 พ.ย. 55

นายอุดม   รัตนโภคิน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง และคณะเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง สนธิกำลังตรวจค้นจู่โจมเรือนจำกลางระยอง

 เวลา ๐๕.๓๐ น. วันที่ ๘  ตุลาคม ๒๕๕๕โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน ๒๐๐ นาย

และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ จำนวน ๑๖๓ นายรวม  ๓๖๓ นาย

เรือนจำกลางระยองจัดให้มีการเยี่ยมญาติปกติ (กรณีพิเศษ)

ในวันที่ 13 ต.ค. ดังนี้   แดน1 เช้า 08.00-12.00  น.

                                แดน 2 เช้า 08.00-12.00 น.

                                แดน 3 ทั้งวัน 08.00-14.30 น.

                                แดน 4 เช้า 08.00-12.00 น.

                                แดน 5 บ่าย 13.00-14.30 น.

                                แดน 7 บ่าย 13.00-14.30 น.  

ข้าราชการพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางระยอง ร่วมทดสอบความสามารถทางด้านร่างกายประจำปี 2555 ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานราชทัณฑ์  

นายอุดม รัตนโภคิน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับ พระราชทานอภัยโทษ ครั้งที่ ๒ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และเนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารฯ 

ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

นายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดพิธี ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระราชพิธี หมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ เรือนจำกลางระยอง
นายอุดม รัตนโภคิน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง พร้อมคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 ส.ค. 55 ณ สวนศรีเมื่อง จังหวัดระยอง
นายอุดม รัตนโภคิน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง พร้อมคณะข้าราชการ เข้าร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 ส.ค. 55 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
นายอุดม รัตนโภคิน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง พร้อมด้วย ขณะข้าราชการเรือนจำกลางระยอง เข้าร่วมพิธีวันรพี วางพวงมาลา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555

 8 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. คณะเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นำอาหารพระราชทานเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายะ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดพิธีเลี้ยงอาหารพระราชทาน แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางระยอง

โครงการกอดแม่วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
๑ - ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕

โครงการศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงานเรือนจำกลางระยอง และฟังบรรยายสรุป ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
เรือนจำกลางระยอง โดยนายอุดม  รัตนโภคิน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง พร้อมคณะข้าราชการเรือนจำกลางระยองเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เนื่องในโอกาสมหามงคงที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา กรมราชทัณฑ์โดยนายอุดม  รัตนโภคิน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง พร้อมข้าราชการ และหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัดระยอง กว่า ๕๐๐ คน ร่วมแสดงควงจงรักภักดี โดยการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ล้านต้น เวลา ๑๐.๐๐ น. ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และในวันเดียวกันเวลา ๑๓.๒๙ น. เรือนจำกลางระยองจัดพิธีดื่มน้ำสาบานเอาชนะยาเสพติด ใก้แก่ข้าราชการเรือนจำ พนักงานราชการ จำนวน ๑๕๐ นายและผู้ต้องขังเรือนจำกลางระยองจำนวน ๖,๐๓๐ คน 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกับเรือนจำกลางระยอง จัดโครงการคืนคนดีสู่สังคม คนนิคมฯ ร่วมส่งเสริมการทำความดี เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๕  ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรือนจำกลางระยอง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้เข้าถึงการดูแลรักษา
และควบคุมโรคอย่างมีคุณภาพและการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่องานวัณโรคในเรือนจำ
ของกรมราชทัณฑ์ภายใต้การสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ SSF
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง 
รุ่นที่ ๔ (ยธก.๔) เข้าศึกษาดูงาน เรือนจำกลางระยอง ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
โดยรับฟังการบรรยายเรื่อง มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในเรือนจำ
คณะช้าราชการเรือนจำกลางระยอง นำโดยนายอุดม  รัตนโภคิน   
ตำแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา บริเวณด้านหน้ารั้วศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรวงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ภายในเรือนจำกลางระยอง
นายอุดม  รัตนโภคิน  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง และตัวแทนคณะข้าราชการเรือนจำกลางระยอง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

 นายอุดม รัตนโภคิน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง และข้าราชการเรือนจำกลางระยอง ร่วมกับ นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ เปิดโครงการ ราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ ระหว่างผู้ต้องขังกับสังคม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  ๑๒ สิหาคม ๒๕๕๕ และเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๕ รอบ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๕  ของพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกฎราชกุมาร
19 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น.บริเวรหาดสวนสน จังหวัดระยอง


นายธนัช   หริการบัญชร

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง


การฝึกอบรมวินัยข้าราชการ
เรือนจำกลางระยอง


การฝึกอบรมการใช้อาวุธ
  
แก่เจ้าพนักงานบรรจุใหม่


การฝึกอบรมและการศึกษาผู้ต้องขัง


การฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง


การพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง


การฝึกวิชาชีพการเกษตร
5
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรผู้ต้องขัง
 เรือนจำกลางระยอง
 
โดยสโมสร Jesters Care for kids


คณะนักเรียนโรงเรียนแกลงวิทยาคม อ.แกลง จ.ระยอง เข้าเยี่ยมเรือนจำ
ตามโครงการนักเรียนเยี่ยมคุก

แสดงความคิดเห็น  สอบถามปัญหาข้อสงสัย  รับเรื่องราวร้องทุกข์  ได้ที่ 
 Email  Address     prison_rayong@hotmail.co.th  
    กรุณาตั้งความละเอียดการแสดงภาพ 1024 by 768 pixels หรือมากกว่าครับ